Rechtsauskunft

Rechtsauskunft

Unentgeltliche Rechtsauskunft durch Dr. Dieter Schlumpf, Advokat und Notar.

Jeweils am Freitag, 19.15 - 20.15 Uhr, in der Gellertkirche (bitte Hintereingang benützen, Sie werden abgeholt).

DATEN 2022 
7. Januar
4. Februar 
11. März 
1. April
6. Mai
3. Juni
1. Juli
12. August
2. September
7. Oktober
4. November
2. Dezember

 

Kontakt
sekretariat

sekretariat Gellertkirche

Tel. 061 316 30 40 | Mail: