Rechtsauskunft

Rechtsauskunft

Unentgeltliche Rechtsauskunft durch Dr. Dieter Schlumpf, Advokat und Notar.

Jeweils am Freitag, 19.15 - 20.15 Uhr, in der Gellertkirche (bitte Hintereingang benützen, Sie werden abgeholt).

DATEN  2023
06. Januar
03. Februar
10. März
21. April
12. Mai
02. Juni
30. Juni
11. August
01. September
13. Oktober
03. November
08. Dezember

 

Kontakt
sekretariat

sekretariat Gellertkirche

Tel. 061 316 30 40 | Mail: