Rechtsauskunft

Rechtsauskunft

Unentgeltliche Rechtsauskunft durch Dr. Dieter Schlumpf, Advokat und Notar.

Jeweils am Freitag, 19.15 - 20.15 Uhr, in der Gellertkirche (Raum Magdalena, Hintereingang benützen).

Daten 2018

9. März
6. April
4. Mai
1. Juni
6. Juli
17. August 
7. September 
5. Oktober 
2. November 
7. Dezember 

 

Kontakt
sekretariat

sekretariat Gellertkirche

Tel. 061 316 30 40 | Mail: