Rechtsauskunft

Rechtsauskunft

Unentgeltliche Rechtsauskunft durch Dr. Dieter Schlumpf, Advokat und Notar.

Jeweils am Freitag, 19.15 - 20.15 Uhr, in der Gellertkirche (bitte Hintereingang benützen, Sie werden abgeholt).

DATEN  2024
02. Februar
23. Februar
12. April
03. Mai
07. Juni
28. Juni
16. August
04. Oktober
01. November
06. Dezember

 

Kontakt
sekretariat

sekretariat Gellertkirche

Tel. 061 316 30 40 | Mail: